Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Şehir ve Medeniyet Okulu’nda Yerel Yönetim Atölyesi

Faziletli Şehri İnşa Etmek

Yerel Yönetimin Konusu Nedir?

Yerel, zamanla yahut geçici düzenlemelerle farklı sınır ve yoğunluğa evrilse de birbiri arasında düzenli yönetim, kültürel birikim ve sosyal ilişkinin olduğu sınırlı bölgelerdir. yerel yönetim uzmanlığının konusu da bu alanın aktörleri olan meskun halkın yönetimsel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında diğer planlama ve tasarım gerekliliklerinin sağlanması için makul karar alıcılığın sağlandığı üst organ mahiyetindedir. Bu anlamda, yerel yönetim uzmanlığı kapsayıcı olduğu kadar alt uzmanlıklara hakimiyeti gerektiren, yönetim bilimlerinin yanında insan kaynağı yönetimi, planlama ve öngörü yetisini içeren bir alandır.

 

Yerel Yönetici Kimdir?

Coğrafik anlamda dar bir alan ve gruba hitab ediyor gibi görülse de yerel yönetici çağın ve insanlığın ortak ihtiyaç ve sorunlarından haberdar olan, meskun halk için şehir planlamacı ve kentsel tasarımcının karar alıcı mekanizmasını teşkil eden, insan ve değer odaklı yönetim işlevini gören kişidir. Yerel yönetici; insan kaynağı, maddi imkan, coğrafya, kültür, sanat, inanç ilişkilerini sağlama yeteneğine vakıf, faziletli şehrin gereklerine hakim kişidir. Yerel yöneticiler merkezi karar alma organının da temsilcileri olmaları bakımından misyon taşıyabilen ve uygun strateji ile uygulayabilen kişilerdir.

 

Uzmanlar Nerede İstihdam Olurlar?

Yerel yöneticiler diğer şehir planlama ve kentsel tasarım atölyelerin uzmanları gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilir ve yönetici olarak süreç direktörlükleri yapabilirler. Başta belediyeler olmak üzere hayatın bir çok alanında alan yönetimi, proje koordinatörlüğü, süreç takibi yapabilirler. Belediye dışında merkezi organların il, ilçe, bölge temsilciliklerinde, müdürlük ve başkanlık düzeyinde görev alabilir yahut ilgili konular hakkında danışmanlıklar gerçekleştirebilirler.

 

Kimler Başvurmalı?

Şehir ve Medeniyet Okulu kapsamında tertip edilecek olan Yerel Yönetim atölyesi diğer atölye programlarına ek olarak; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi, İletişim, İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi bölümlerle ilgili olan gibi öğrenciler, mezunlar ve çalışan adaylara açıktır.

 

Başvuru formu için lütfen tıklayınız.