Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Şehir ve Medeniyet Okulu’nda Şehrin Geleceği Atölyesi

Şehrin Geleceğini Yeniden Düşünmek!

Şehirlerin Geleceği Atölyesinin Konusu Nedir?

Şehirlerlerin geleceği uzmanı tüm atölye ve ilişkin disiplin konularından haberdar, en az biri üzerinde uzman kişilerdir. Bu uzmanların yetişmesi de disiplinlerarası bir birikim ile mümkün olacağından yerel yönetimlerde geçmiş ve mevcut sorun ve çözüm çabaları üzerine okumalar, yerel yönetim vizyonunda sebep-sonuç tecrübesi, enerji, sürdürülebilirlik, dönüşüm, erişilebilirlik araştırmaları atölye programının konularını oluşturur. Şehirlerin geleceği üzerine ancak geçmişe yönelik bir çıkarımın sağlıklı yapılmasıyla yerinde öngörülerin sağlanacak olması Ar-Ge çalışmalarının da önemini arttırır.

 

Geleceğin Şehirleri Uzmanı Kimdir?

Geleceğin şehirleri uzmanı geçmiş şehir ve kent bilgisine haiz, somut düşünceler ışığında geleceğin birey, grup ve coğrafya ilişkilerini kavrayabilecek yetenekte ve öngörüde olan kişilerdir. Geleceğin şehirleri uzmanı dijital dönüşüm ve çevre odaklı geri dönüşüm kadar kompakt, ulaşılabilir, erişilebilir, taşınabilir, yönetilebilir normlarda yaşanabilir şehrin temellerine hakim kişidir.

 

Uzmanlar Nerede İstihdam Olurlar?

Geleceğin şehirleri uzmanları mevcut kadrolarda sabit çalışanlar olmaktan ziyade tüm ilgili kurum ve kuruluşlarda danışmanlık ya da uzmanlık görevlerinde bulunabilirler. Uzmanlar, Ar-Ge etkinliklerinde bulunabilir veya yönetebilirler. Özellikle mevcut sorunlarını çözme çabası gösteren ya da gelecekte farklı sorunlarla karşılaşması muhtemel olan kurumlara ve kişilere bu destek verilebilir yahut ilişkin mahiyette projeler gerek kamu kurumları gerekse özel girişim ve sivil toplum organlarında gerçekleştirilebilir. Bu uzmanlar düşünce odaklı merkezlerde, üniversite kürsülerinde veya çeşitli araştırmalarda bulunabilirler.

 

Kimler Başvurmalı?

Şehir ve Medeniyet Okulu kapsamında tertip edilecek olan Şehrin Geleceği atölyesi diğer atölye programlarına ek olarak; Peyzaj Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Sistem Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Yazılım Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme, Sağlık Yönetimi, Makine Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Veterinerlik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bitki Koruma Mühendisliği, Biyomühendislik gibi bölümlerle ilgili olan gibi öğrenciler, mezunlar ve çalışan adaylara açıktır.

 

Başvuru formu için lütfen tıklayınız.