Eyüp Belediyesi Genç Akademi

İSLAM SANATINDA GEOMETRİK DESENLER ATÖLYESİ

Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi'nin düzenlediği Şehir ve Medeniyet Okulu'nda İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi Serap Ekizler Sönmez ile başlıyor.

 

Programın Amacı:

İslam sanatındaki geometrik desenler hakkında farkındalığın arttırılması programın öncelikli

amacını oluşturmaktadır. Desenlerin oluşturulmasına yönelik farklı metotlara ele alınacak ve desenlerin altında yatan dikkat çekilecektir. Bu farkındalık ile birlikte zaman içinde geometrik desenlerin analizini yapacak yetişmiş uzmanların oluşması da programın bir diğer önemli hedefi olarak benimsenmektedir. Desenlerin İslam medeniyeti tarihinde nasıl bir sistemde uygulandığı ele alınırken İslam mimarlık terihine dair de farkındalık oluşturulacaktır.Eyüp- Sultan Belediye sınırları içerisinde bulunan tarihi eserlerdeki geometrik desenler tek tek analiz edilerek öğrencilere Osmanlı geometrik desenleri hakkında bilgiler verilip çalışılan esrlerden bir sergi tertip edilmesi hedeflenmektedir.

 

Programın İçeriği:

 

1. 

 •   Geometrik Desenlere Giriş

 

2.   

 •    Altıgen Kurgulu Geometrik Desenler
 •    Üçgen ve Altıgen oluşturma
 •    Altıgenin geometrisi ve simetri
 •    Cetvel-pergel konstrüksiyonu ve ızgara sistem ile desen analizi
 •    İslam öncesi toplumlarda uygulanmış üçgen kurgulu desenler
 •    Farklı dinlerdeki altı köşeli yıldız algısı
 •    Erken dönem İslâm sanatında altıgen kurgulu desenlerin Anadoluya aktarımı ve Osmanlı klasik döneme yansıması
 •    Altıgen birim hücrede oniki köşeli yıldız uygulamaları

 

3.   

 •     Kare Kurgulu Geometrik Desenler
 •     Kare oluşturma
 •     Kare kurgulu desen tanımı ve simetri
 •     Cetvel-pergel konstrüksiyonu ve ızgara sistem ile desen analizi
 •     Kare birim hücreyi seçebilme
 •     Kareden üreyen desenler
 •     Çıkış noktası farklı olan kare kurgulu kompozisyonlar
 •     İslam öncesi toplumlarda uygulanmış kare kurgulu desenler
 •     İspanya ve Mağribi ülkelerdeki kare kurgulu desenlerle Anadoludaki uygulamalar arasındaki farklılıkların irdelenmesi
 •     Anadolu Selçuklu Desenlerinde birim hücrenin kare olması ve uygulama farklılıkları
 •     Orta Asya Modüler Sistem 
 •     11 Kare birim hücrede 12 köşeli yıldız uygulamaları

 

4.   

 •    Beşgen Geometrik Desenler
 •    Altın üçgenden altın orana
 •    Penrose Kaplamalar
 •    Beşgenin özellikleri
 •    Beşgen sistemlerin diğer sistemlerden farkı ve modüler yapı
 •    Selçuklu’da beşgen ve bordürler
 •    Osmanlı minberlerinde beşgenler
 •    Kündekari sistemler ve çift poligonal yapı
 •    Kuasikristal sistemler

 

5.   

 •   Geometrik desenler hakkında İslami birincil kaynaklar

 

6. 

 •  Geometrik desenlerin tArihsel ve coğrafi değişimleri

 

Ön Kayıt Formu İçin Tıklayınız