Eyüp Belediyesi Genç Akademi

GENÇ AKADEMİ ŞEHİR VE MEDENİYET OKULU KAYITLARI BAŞLADI !

Eyüp Belediyesi Genç Akademi tarafından 2016-2017 döneminde ilk kez hayata geçirilmiş olan ve alanında uygulamaya konulmuş en verimli programlardan biri olarak değerlendirilen Altın Karınca ödüllü projesi Şehir ve Medeniyet Okulu – 2019 kapılarını tekrar açıyor.

Şehir ve Medeniyet Okulu; Atölyeler, seminerler, okumalar, saha araştırmaları ve proje uygulamaları ile yeni döneminde de uzman akademisyen kadrosuyla eğitimlerine başlıyor.

 

 Başvuru için TIKLAYINIZ.

 

 Medeniyetimizin Kültürel ve Tarihi Merkezi konumundaki Eyüp Sultan’da

    Düşünebilen, düşündüğünü hayata aktarabilen bir nesil yetiştirme çabası ile medeniyetin yeniden ihya ve inşası için bir perspektif geliştirme vizyonunu Gençlerin dünyayı anlaması tarihini öğrenmesi adına, erdemli bir şehir için Yeni bakışlar ve yeni yaklaşımlarla faziletli bir şehri inşa etmek ve yaşamayı sevdiği şehre katkı sağlama misyonu üstlenmiş Şehir ve Medeniyet Okulu şehir, şehirlilik ve şehircilik alanında uzmanlaşmak isteyenler için tasarlanmış olup ‘Eyüp Sultan’ın tarihsel ve kültürel mirasını daha iyi tecrübe edebilecek ve bu birikimden istifade ederek şehirlere bakış açısını ve tasarımını yapabilecek kişileri yetiştirmek; şehirleri Eyüp Sultan özelinde bir laboratuvar gibi kullanabilen ‘Eyüp Sultan’ın hem İslam şehir geleneğinde hem de Osmanlı şehir geleneğindeki kritik misyonu ve kültürel yoğunluk bakımından teşkil ettiği önemin birikimini gençlerle aktarmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

    Öğrencilerinin birbirinden farklı olarak tasarlanmış ve nihai ölçüde birbirini destekleyen atölyelerde uzman akademik danışmanlarının takibi ve yönlendirmesinde okuma ve araştırmalarını yaptıkları Şehir ve Medeniyet Okulu atölye programları dışında öğrencilerine genel perspektif birikimini kazandırmayı amaçlayan şehir seminerleri, sosyal programlar ve Eyüp Sultan Belediyesi’nin tecrübeli kurumları ile birlikte ortak işbirliği fırsatını da sunuyor. Sayılı kontenjan ile açılan atölyeler, şehir planlama, kentsel tasarım, şehir estetiği, şehir yönetimi, şehrin geleceği, islam sanatında geometrik desenler  gibi başlıklarda üniversite öğrencilerine, ilgili bölümlerden mezun kişilere ve alanlarında uzmanlaşmak isteyenlere hitap ediyorken yıl boyunca süren ve haftada en az 2 günlük oturum devamlılığı zorunluluğu bulunuyor.

 

Adaylar İçin Son Başvuru 25 Ekim!

 

    Türkiye’de şehircilik üzerine gerçekleştirilen ve merkezine öğrenci odaklı araştırma ve geliştirmenin konumlandırıldığı Genç Akademi Şehir ve Medeniyet Okulu, üniversite, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde çok yönlü ve entegre bir eğitim olanağı sunuyor. Yeni dönem aday öğrencilerinin www.eyupgencakademi.org sitesi üzerinden ön başvurularını gerçekleştirebilecekleri program son başvuru tarihi ise 25 Ekim 2018 olarak belirlendi. Başvurularını yapan adayların; devam zorunluluğu bulunan program için uygun zamana sahip olup olmadıkları jüri tarafından eleme sürecinde en çok dikkat edilecek hususlardan biri olacakken adayların aynı şekilde ihtisas alanlarına uygun atölyeleri doğru seçmeleri, üzerine çalışmak ve kendilerini uzmanlaştırmak istedikleri alanları açıkça belirtmeleri gerekmektedir. 

 Başvuru için lütfen TIKLAYINIZ.

 

Kimler Başvurabilir?

 

   Şehir ve Medeniyet Okulu, şehir, şehirlilik ve şehircilik üzerine çalışan, bu alanlarda eğitim alan, şehrin sorunları ile ilgilenen ve yeni bakış açıları geliştirmek isteyen herkesin başvurusuna açıktır. Yapılan başvurular, uzman akademisyenlerden oluşan jürinin değerlendirmesi ile belirleniyorken üniversite hayatını sürdürmekte olanların yetkinlik ve zaman uygunluğu şartlarını sağlamaları durumunda atölye katılımları onaylanacakken kültürel manada bir gelişimi hedefleyen adaylar için seminer programlarına katılımları tayin edilecektir. Seminer programları için genel bir devam zorunluluğu şartı söz konusuyken atölye programlarında bulunmak için adayların şehir, medeniyet ve sanat  üzerine çalışma yapmalarını destekleyecek üniversite bölümlerinde okuyor olmaları ve devam mecburiyetine engel teşkil etmeyecek zaman yönetimlerinin bulunması ön şartı aranmaktadır.

 

Şehir ve Medeniyet Okulu’nu da geçtiğimiz yıl Neler Oldu?

 

   2017 Kasım ayının ilk haftasında başlayan atölyeler mayıs sonuna kadar devam eden Eyüp Sultan Belediyesi’nin üniversiteli gençler için başlattığı Genç Akademi Şehir ve Medeniyet Okulu; 7 atölye halinde (kentsel tasarım, şehir planlama, şehir yönetimi, şehir estetiği, şehrin geleceği, geometrik desenler, medya okulu) devam etti.  Her atölyede 20 öğrencinin yer aldığı ve uzman akademisyenler eşliğinde uygulanan atölye oturumlarında öğrenciler önceden belirlenmiş bir müfredatı takip ediyorken buna ek eş zamanlı olarak gerçekleştirilen seminer programlarına katılım sağladılar ve saha gezileri-araştırmaları ile atölye oturumlarında edindikleri bilgileri pekiştirdiler.

 

   Eyüp Sultan Belediyesi’nin uzman ve tecrübeli kurumlarının doğrudan katkısı ve desteği ile atölyelerde edinilen teorik birikimin doğrudan pratik manada karşılık bulduğu Genç Akademi Şehir ve Medeniyet Okulu’nda öğrenciler haftanın belli bir günü atölye oturumlarına katılmak durumunda oldukları gibi belirlenen diğer gün içerisinde ise yine kendileri için tertip edilen seminerlere katıldılar.

 

   Gerekli tüm tedariklerin Eyüp Belediyesi Genç Akademi tarafından gerçekleştirildiği programda öğrencilere ücretsiz kitap ve sosyal etkinlik imkanı sunuluyorken dönem sonunda yıl boyunca üzerinde durulmuş olan çalışmalar somut ürünler haline getirilerek öğrencilerin isimleriyle yayınlanmakta ve bu yayınlar öğrenciler için geleceklerinde önemli bir referans teşkil etmektedir.

 

Yeni Dönemde Neler Olacak?

 

    Kendine has eğitim modeli ile alanında bir ilk olan Genç Akademi Şehir ve Medeniyet Okulu yeni döneminde de aynı entegre öğrenim usulüyle uygulanacak. Uzman akademisyenlerin danışmanlığında gerçekleşecek olan atölyeler toplamda 8 başlık altında düzenlenecek. Atölye toplantıları, şehir gezileri, şehir seminerleri, sosyal etkinlikler, okuma programları ve saha uygulamaları ile Şehir ve Medeniyet Okulu’nun yeni dönem öğrencilerini hayli yoğun ve faydalı bir dönem bekliyor!

 

ATÖLYELERİMİZ VE EĞİTMENLERİMİZ

ŞEHİR PLANLAMA ATÖLYESİDoç.Dr.Fatih Terzi

KENTSEL TASARIM ATÖLYESİDoç.Dr.Onur Şimşek

ŞEHİR YÖNETİMİ ATÖLYESİYard.Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit

ŞEHRİN GELECEĞİ ATÖLYESİAli Özcan

ŞEHİR ESTETİĞİ ATÖLYESİ Doç.Dr. Aynur Can

GEOMETRİK DESENLER ATÖLYESİSerap Ekizler Sönmez

MEDENİYET ATÖLYESİSavaş Barkçin

MEDENİYET METİNLERİ - Prof.Dr.Mustafa Koç  / Prof.Dr. Tahsin Görgün 

 

 Başvuru için lütfen TIKLAYINIZ.