Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Şehir ve Medeniyet Okulu Eyüp Belediyesi Genç Akademi’de Başlıyor!
KATILIM FORMU
  • Eyüp Sultan
  • 22 Eylül 2016 / 21 Ekim 2016
  • 17.00

 

 

 

 

 

Şehir ve Medeniyet Okulu Eyüp Belediyesi Genç Akademi’de 22 Ekim’de başlıyor!

 

Atölye programlarından oluşan Şehir ve Medeniyet Okulu birbirine destek mahiyette 4 alandan oluşuyor. Şehir Planlama, Kentsel Tasarım, Yerel Yönetim ve Şehrin Geleceği atölyelerinde katılımcıları kitap okumalarından saha araştırmalarına, ilmi analizlerden gezilere ve uluslararası görüşmelere kadar birçok etkinlik bekliyor.

 

Programı başarılı olarak tamamlayan katılımcıları yerel idareler başta olmak üzere özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında ve kamu hizmetinde büyük fırsatlar bekliyor. Ülkemizin ve gençlerimizin ortak ihtiyacı olarak tasarlanan Şehir ve Medeniyet Okulu’nda dersler, değerlendirme oturumları, yuvarlak masa toplantıları, seminerler, geziler, saha araştırmalar düzenlenecek ve yerel idarelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli bakış açıları oluşturulacak. 

 

Eyüp Belediyesi Genç Akademi tarafından düzenlenen programa yerel yönetimler üzerinde araştırmalarda ve çalışmalarda bulunan yahut ilgili olduğu alanın yerel yönetimde tespiti gerçekleşen sorunlara çözüm teşkil edeceğini düşünenler başvurabilir. Katılımcıların seçeceği bir atölye üzerinden katılım sağlayarak 1 yıllık süreçte aktif bir öğrenim gerçekleştireceği program ücretsiz olmakla birlikte etkinlik boyunca tüm giderler Eyüp Belediyesi tarafından karşılanacak. 

 

Her atölye programı için 1 yıllık etkinlik planında 3 adımlık program takvimi izlenecektir. Bunlar sırayla; literatür taraması, spesifik ihitsas alanın seçimi ve uzmanlaşma olarak belirlenmiştir. Katılımcılar bu adımların takibini uygun zaman ve etkinlik yönetimi içerisinde gerçekleştirerek etkin bir eğitim sürecinden geçecekler. Bu süreçte katılımcılar çeşitli okumalar ile ders kitaplarından, dersler, seminerler ve yuvarlak masa toplantılarında uzman kişilerden, sosyal, akademik ve kültürel etkinliklerde Eyüp Sultan’ın tarihi mirasından faydalanacaklar. 

 

Programa başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıda belirtilen atölye tanımları ve ilişkin bağlantıdaki ayrıntılı bilgilere göre seçimlerini yapmaları ve yönlendirilen bağlantı üzerindeki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Adaylar internet üzerinden dolduracakları başvuru formlarından sonra Genç Akademi’de mülakat için davet edildikten sonra kesin katılım hakkını kazanıp kazanmadıklarını öğrenecekler. Yoğun başvurunun en uygun şekilde değerlendirilmesi için adaylarda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim geçmişleri, başvuruda bulundukları konu hakkında öncesinde çeşitli sosyal, akademik veya kültürel girişimlerde bulunmuş olmaları ve ilerleyen dönemlerde kendilerini bu konu üzerinde geliştirme planları gözetilerek bu kişiler öncelikli olarak tercih edileceklerdir. Adaylar, internet sitesi üzerinden bilgi edinebilecekleri gibi Eyüp Belediyesi Genç Akademi’nin iletişim bilgilerinden Genç Akademi’ye ulaşarak bilgi edinebilirler.

 

Şehir ve Medeniyet Okulu birbirine destek ve aynı zamanda etkileşimli bir gelişmeyi de teşvik edecek 4 atölyeden oluşuyor. 

 

1.Şehir Planlama Atölyesi: Şehir ve bölge planlamanın konusu en genel anlamda, ülke düzeyinden yerel ölçeğe kadar her türlü yerleşmede fiziksel/mekansal gelişmelerin bir plan/düzen çerçevesinde biçimlenmesine katkıda bulunma bilgisini içerir.

 

2.Kentsel Tasarım Atölyesi: Kentsel mekanda fiziksel, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik bağlamlarda çok boyutlu, kentsel detay irdeleme ve çözümlemelerini içeren ayrıntılı bir düzenleme bilgisini içerir.

 

3.Yerel Yönetim Atölyesi: Yerel anlamda yönetim bilimleri, kamu ilişkileri, strateji geliştirme ve uygulama bilgisini içerir.

 

4.Şehirlerin Geleceği Atölyesi: Yerel yönetimlerde yeni yaklaşımlar, bölgesel ve global politika tasarımı, devlet , kamu ilişkileri bilgisini içerir. 

 

21 Ekim 2016 tarihine kadar programa başvuru yapabilirsiniz. Başvuru formu için lütfen tıklayınız. 

 

İletişim ve ayrıntılı bilgi için;

Elektronik yazışma adresi; bilgi@eyupgencakademi.org

Telefon; 0530 132 45 99